นิยามที่ดีที่สุด
ษ่กร๊อย

ช่องที่4ของสก๊อย


สก๊อยมันตอแหลปัญญาอ่อนไม่พอน่ะสิ