ษ่กร๊อย


16

ช่องที่4ของสก๊อย

สก๊อยมันตอแหลปัญญาอ่อนไม่พอน่ะสิ


เสนอนิยามใหม่

ษ่กร๊อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง