นิยามที่ดีที่สุด
สี

มาจากโฆษณา TOA 4Seasons


สีรักคุณ สีทนได้