สี


1

มาจากโฆษณา TOA 4Seasons

สีรักคุณ สีทนได้


เสนอนิยามใหม่

สี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง