ใสๆ


23

เชี่ยวชาญ, เป็นงาน, เลือดสาด -- บางครั้งจะใช้ร่วมกับคำว่าแบ้ว

พูดอะไรหนะ ไม่รู้เรื่อง #ใสๆ


เสนอนิยามใหม่

ใสๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง