สุ


1

แม่ชายคนหนึ่งขายคูดที่ อเมริกา

อี สุๆๆ


เสนอนิยามใหม่

สุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง