สัก


1

ร่างที่ 2 ของสัด ใช้ด่าไม่หยาบคาย

ไอสักกกกกก


1

ชื่อต้นไม้

ต้นสักไงไอ่ควายยยยย


เสนอนิยามใหม่

สัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง