นิยามที่ดีที่สุด
สัก

ชื่อต้นไม้


ต้นสักไงไอ่ควายยยยย

สัก

ร่างที่ 2 ของสัด ใช้ด่าไม่หยาบคาย


ไอสักกกกกก