นิยามที่ดีที่สุด
สักกำบ่

ต่อยกับกูไหม


เฮ้ย สักกำบ่ !!
[ เฮ้ย ต่อยกับกูไหม !! ]