สักกำบ่


2

ต่อยกับกูไหม

เฮ้ย สักกำบ่ !!
[ เฮ้ย ต่อยกับกูไหม !! ]


เสนอนิยามใหม่

สักกำบ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง