สิก้า


6

จ่า เงิง สิก้าเอฟเฟค
ร่างกายต้องการพักผ่อนตลอดเวลา

จ่าสิก


เสนอนิยามใหม่

สิก้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง