นิยามที่ดีที่สุด
ส์

ใช้ลงท้ายคำกริยาเพื่อแสดงปริมาณ คล้ายกับการเติม S เพื่อทำให้เป็นพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ


จาวาเร็วส์ จริมๆ นะ