ส์


16

ใช้ลงท้ายคำกริยาเพื่อแสดงปริมาณ คล้ายกับการเติม S เพื่อทำให้เป็นพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ

จาวาเร็วส์ จริมๆ นะ


เสนอนิยามใหม่

ส์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง