นิยามที่ดีที่สุด
ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย

คำอ่าน (ษ)สะ-(ม่)มา-(ค่ล์ม)คม-(นิ๋)นิ-(ญฒ)ยม-สะ-ก๊อย
เป็นเพจเฟซบุ๊คที่กำหนดภาษาเผ่าพันธุ์ขึ้นมาเอง โดยการประยุกต์ใช้พยัญชนะไทยที่ชาวบ้านไม่ค่อยใช้กันหรืออ่านผ่านๆ แล้วดูไม่เป็นคำ นิยมในหมู่ "สก๊อย"

อนึ่ง ประโยคที่อ่านไม่รู้เรื่องนี้ อาจจะใช้เป็นรหัสลับสำหรับส่งสารของพวกเธอกันเอง ก็เป็นได้


"เพิ่บ์ยนุ๊ซ์วเอร๊ส์วงเหร๊ญ์ะน่รั๊ฐ์ฆน๊จีธ์ผดั๊บ์ยษร่ม์ทแณษ์ร่ณส์อนจร๊ษ์าา"
(เพื่อนหนูเองแหละ น่ารักนะ จีบได้ โสดแน่นอนจ้า)