นิยามที่ดีที่สุด
ศาสดาแห่งความหื่นและวิปริต

ปอมด้อมสิจ๊ะ


ท่านศาสดาคือศูนย์รวมความหื่นและวิปริตของจักรวาลว่ะ

ศาสดาแห่งความหื่นและวิปริต

ปอมด้อม


ศาสดาดูหนังโป๊