นิยามที่ดีที่สุด
โง่

คนที่ไม่มีความรู้ ไม่หัดหาความรู้ ควาย! ไม่ฉลาด


เขาทำข้อสอบไม่ได้เพราะมันโง่!!!
คนที่โดนด่าว่าควายจะเป็นคนโง่