โง่


1

คนที่ไม่มีความรู้ ไม่หัดหาความรู้ ควาย! ไม่ฉลาด

เขาทำข้อสอบไม่ได้เพราะมันโง่!!!
คนที่โดนด่าว่าควายจะเป็นคนโง่


เสนอนิยามใหม่

โง่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง