นิยามที่ดีที่สุด
ง่ะ

พูดไรไม่ออก ให้พูด ''ง่ะ''


A:อีเหี้ย เมื่อคืนกุมัวแต่ออนเฟสบุ๊ค ลืมทำการบ้านว่ะ แย่จัง ตื่นเช้ามาโดนครูตีตูด ครูแม่งไม่ฟังเหตุผล กูก็อธิบายอยู่ ว่าเมื่อคืนกูเล่นเฟสหนักไปหน่อย แม่ง KuyAll!
B: ง่ะ -___________-