เง้


1

งี้ อะไรอย่างนี้

สัดเง้


เสนอนิยามใหม่

เง้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง