นิยามที่ดีที่สุด
แง๊ะ

แหงะ


เเหงะ

แง๊ะ

เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์
1.ใช้ต่อท้ายประโยคคำถาม มีหมายความว่า ...งั้นเหรอ
2.เป็นคำอุทาน แสดงความตกใจ ประหลาดใจ ใกล้เคียงกับคำว่า จริงดิ!


1.จะไปกินข้าวแง๊ะ => จะไปกินข้าวหรอ
2.A : เรากำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะ
B : แง๊ะ!!

แง๊ะ

แง๊ะ คือคำที่แสดงความหมาย ได้หลายรูปแบบ เช่น

คำทักทาย
ทางโทรศัพท์ "ฮัลโหล" ตอบ "แง๊ะ"
ทักก่อน "แง๊ะ" ตอบ "......."

พูดคุยธรรมดา
1.เธอๆ เธอสอบได้คะแนนดีมากเลย 2.แง๊ะ

แง๊ะ อาจสื่อความหมายได้หลายสถานะการ อาจจะมาจากคำว่า ไง เป็นไง ทำไม ยังไง
คำใกล้เคลียง แงะ คือการงัดออก แต่อย่าไปสนใจมันเลย ถ้าได้ยินคำนี้ที่ไหน ให้ลืมๆมันไปซะ รกสมอง


แง๊ะ จ๊ะ ไง งัย ทำไม เป็นไง ผิดหวัง อะไรของมันวะ