เง๊ก


0

สวย

คุณเง๊กสวยมากเลยครับ


เสนอนิยามใหม่

เง๊ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง