นิยามที่ดีที่สุด
เงาะ

งง


กูเงาะวะ มึงคุยไรกัน

เงาะ

ผลไม้มีขน สีแดง เนื้อสีขาว


ไปแดกเงาะกัน

เงาะ

เฟ๊ดเฟ่


วันนี้ไปกิน"เฟ๊ดเฟ่"กัน

เงาะ

เงาพ


เงาะ