เงาะ


1

เฟ๊ดเฟ่

วันนี้ไปกิน"เฟ๊ดเฟ่"กัน


1

ผลไม้มีขน สีแดง เนื้อสีขาว

ไปแดกเงาะกัน


1

งง

กูเงาะวะ มึงคุยไรกัน


-1

เงาพ

เงาะ


เสนอนิยามใหม่

เงาะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง