นิยามที่ดีที่สุด
ฆวย

พิมพ์แทนคำว่า "ควย" เพื่อหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์ในเกมออนไลน์ หรือเว็บบอร์ดต่างๆ


ไอ้หัวฆวยเอ๊ย , ฆวยถอก , ฆวยไรวะ