ฆวย


8

พิมพ์แทนคำว่า "ควย" เพื่อหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์ในเกมออนไลน์ หรือเว็บบอร์ดต่างๆ

ไอ้หัวฆวยเอ๊ย , ฆวยถอก , ฆวยไรวะ


-10

ก็ควยพ่อมึงอ่ะ

ฆวยไรไอสัด


เสนอนิยามใหม่

ฆวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง