นิยามที่ดีที่สุด
งะ

เป็นคำที่ใช้ลงท้ายประโยค หรือ แสดงกิริยาเบื่อหน่าย หรือไม่มีอะไรจะพูดต่อ


A : เฮ้ยๆวันนี้อยากกินซูชิอีกแล้ว
B : งะ - -'

กินได้ทุวี่ทุกวัน