งะ


1

เป็นคำที่ใช้ลงท้ายประโยค หรือ แสดงกิริยาเบื่อหน่าย หรือไม่มีอะไรจะพูดต่อ

A : เฮ้ยๆวันนี้อยากกินซูชิอีกแล้ว
B : งะ - -'

กินได้ทุวี่ทุกวัน


เสนอนิยามใหม่

งะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง