เเงะ


0

งะ

งะ ตกใจหมดเลย


0

เเงะ เป็นคำเเสดงความตกใจ

เเงะ พ่อง


เสนอนิยามใหม่

เเงะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง