นิยามที่ดีที่สุด
เเงะ

เเงะ เป็นคำเเสดงความตกใจ


เเงะ พ่อง

เเงะ

งะ


งะ ตกใจหมดเลย