เเง๊


1

งอกงาม อยากอ้อน อยากนอนด้วย

ใต้ตัวเอก แง๊


1

งอเเง อยากอ้อน

ตัวเอง เหนื่อยจัง แง๊


เสนอนิยามใหม่

เเง๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง