นิยามที่ดีที่สุด
เเง๊

งอเเง อยากอ้อน


ตัวเอง เหนื่อยจัง แง๊

เเง๊

งอกงาม อยากอ้อน อยากนอนด้วย


ใต้ตัวเอก แง๊