นิยามที่ดีที่สุด
โงกุน

ชื่อที่น้าต๋อยเซมเบ้ใช้เรียก โกคู หรือ หงอคง พระเอกจากดรากินบอล ไม่ได้มีที่มาใดๆ มั่วไปเอง


แกเจ้าโงกุน