โงกุน


0

ชื่อที่น้าต๋อยเซมเบ้ใช้เรียก โกคู หรือ หงอคง พระเอกจากดรากินบอล ไม่ได้มีที่มาใดๆ มั่วไปเอง

แกเจ้าโงกุน


เสนอนิยามใหม่

โงกุน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง