นิยามที่ดีที่สุด
งั่ง

ซื่อบื่อ


ทำตัวซื่อบื่อไม่รู้เรื่อง