งั่ง


1

ซื่อบื่อ

ทำตัวซื่อบื่อไม่รู้เรื่อง


เสนอนิยามใหม่

งั่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง