นิยามที่ดีที่สุด
งุง๊งุง๊

บ้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆ


เทองุงิงุงิ

งุง๊งุง๊

เป็นอารมณ์ แบบ ดีอ่ะ


แกฉันได้ตังมา งุง๊งุง๊