งุง๊งุง๊


0

บ้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆ

เทองุงิงุงิ


-1

เป็นอารมณ์ แบบ ดีอ่ะ

แกฉันได้ตังมา งุง๊งุง๊


เสนอนิยามใหม่

งุง๊งุง๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง