งึด


1

ภาษาอีสาน แปลว่า แคร์ , ใส่ใจ , สนใจ

"ช่างมัน กูบ่งึด!!!"


1

เหลือเชื่อ ไม่อยากจะเชื่อ

ฮางึดง่าวบ่ะเฮ้ยยยยยย


เสนอนิยามใหม่

งึด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง