นิยามที่ดีที่สุด
งิดๆ

หรอยๆ


งิดๆเงี่ยนกัลทั้งโลก