งุ้งงิ้งๆ


2

อาการที่มีคนอยู่ด้วยกันมากมายหรือมีเสียงดังมาจากหลายๆที่

แม่ง เสียงไรว่ะ งุ๊งงิ๊งๆ กูไม่รู้เรื่อง
ผับนี้คนเยอะว่ะ งุ๊งงิ๊งๆเต็มๆผหมด


เสนอนิยามใหม่

งุ้งงิ้งๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง