นิยามที่ดีที่สุด
งุ้งงิ้งๆ

อาการที่มีคนอยู่ด้วยกันมากมายหรือมีเสียงดังมาจากหลายๆที่


แม่ง เสียงไรว่ะ งุ๊งงิ๊งๆ กูไม่รู้เรื่อง
ผับนี้คนเยอะว่ะ งุ๊งงิ๊งๆเต็มๆผหมด