นิยามที่ดีที่สุด
งุงิงุงิ

หัวเราะ แบบ แอ๊บแบ๊ว อาจกวนตีน เปงบางครั้ง งุงิงุงิ


เทอ วันเน้ ชั้น มีผัวใหม่ อ๊ๅ งุงิงุิิงิ

งุงิงุงิ

แสดงถึงความคับคลั่งในโพลงจมูกเมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป เมื่อพูดคำว่างุงิงุงิ จำทำใบจมูกบานและหุบเป็นจังหวะเพื่อขจัดความละคายเคืองในโพลงจมูก


จะจามแล้ว งุงิงุงิ

งุงิงุงิ

หัวเราะอย่างน่ารัก มาจาก อุอิอุอิ ซึ่งมาจาก อิอิอิอิ อีกที


แก..ฉันลืมทำการบ้านแหละ แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวไปปั่นในห้อง งุงิงุงิ

งุงิงุงิ

พูดอะไรไม่รู้ โดยที่คนอื่นไม่รู้ว่าคุณพูดอะไร


มึงทำอะไรงุงิงุงิวะ

งุงิงุงิ

เ่า้ัผทา่ผรก


คกผทนะั