งงจุงเลอะ


4

งงจุงเลอะ = งงจังเลย พวกวัยรุ่น ชอบเขียนให้ดูแอ๊บแบ๊ว คิคุ หรือ ปัญญาอ่อน

การบ้านวันนี้กุส์ งงจุงเลอะ


เสนอนิยามใหม่

งงจุงเลอะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง