นิยามที่ดีที่สุด
งงจุงเลอะ

งงจุงเลอะ = งงจังเลย พวกวัยรุ่น ชอบเขียนให้ดูแอ๊บแบ๊ว คิคุ หรือ ปัญญาอ่อน


การบ้านวันนี้กุส์ งงจุงเลอะ