นิยามที่ดีที่สุด
เงิงศักดิ์

ชื่อจริงของเฮียเงิง แฟนไทยตั้งให้
ชื่อนี้มาจาก :กันสาด ..เอ้ย!!เงิงของเฮียเอง
(เฮียหนูขอโทด)


ไม่รักไม่แซะนะเฮียนะ