นิยามที่ดีที่สุด
งุ่งจุงเบย

แปลว่าโง่จังเลย


ทำไมเธองุ่งจุงเบย