งุ่งจุงเบย


3

แปลว่าโง่จังเลย

ทำไมเธองุ่งจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

งุ่งจุงเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง