นิยามที่ดีที่สุด
แง่งขิง

ก็ยองเบไง ทงยองเบ แทยังบิ้กกือแบงอะ


นิ้วแง่งขิง ตัวก็เเง่งขิง ชายผู้นั้นคือทงยองเบบบบบบบบบ