นิยามที่ดีที่สุด
(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง

ท่าทางที่เเสดงถึงความมั่นใจเต็มร้อย หรือ ท่าทางจะไฟว์ป่าว?
มักใช้ในโลกออนไลน์เสียส่วนใหญ่


ตัวอย่างจากเเชทของใครบางคน

A : เฮ้ย!! ลืมคืนตังกูเหรอ!!?
B : อะไร? เราคิืนไปเเล้ว
A : ไม่ต้อง อย่ามามั่ว (ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง ไฟว์ป่าว!!

(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง

เเสดง ท่าทางจะไฟ้คน


(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง((ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)งง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง