นิยามที่ดีที่สุด
แงะ

เป็นคำอุทาน แสดงความเสียดาย เสียใจ เล็กน้อยถึงปานกลาง


A : ดูวันนี้กรุไปดูด้วยไม่ได้แล้วนะ
B : แงะ! งี้กรุก็เหงาดิ