แงะ


1

เป็นคำอุทาน แสดงความเสียดาย เสียใจ เล็กน้อยถึงปานกลาง

A : ดูวันนี้กรุไปดูด้วยไม่ได้แล้วนะ
B : แงะ! งี้กรุก็เหงาดิ


เสนอนิยามใหม่

แงะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง