ไง


1

แปลว่าสวัสดี

ไง ครู บายดีป่าว


เสนอนิยามใหม่

ไง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง