นิยามที่ดีที่สุด
ไง

แปลว่าสวัสดี


ไง ครู บายดีป่าว