โงะเงะ


0

โงะเงะ ย่อมาจาก คำว่า งุงิ ให้ความรู้สึกเขิน หรือ ความรู้สึกกังวล

เช่น
"วันนี้น่าเบื่อจังเลย โงะเงะ"
"ฉันไม่มั่นใจในการร้องเพลงเลย โงะเงะั"


เสนอนิยามใหม่

โงะเงะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง