นิยามที่ดีที่สุด
โงะเงะ

โงะเงะ ย่อมาจาก คำว่า งุงิ ให้ความรู้สึกเขิน หรือ ความรู้สึกกังวล


เช่น
"วันนี้น่าเบื่อจังเลย โงะเงะ"
"ฉันไม่มั่นใจในการร้องเพลงเลย โงะเงะั"