งานงอก


1

คำพูดที่แสดงถึงความซวย มีเรื่องเดือดร้อน
ใช้คล้ายๆกับคำว่า "งานเข้า"

งานงอกแล้วกู ลืมเอาการบ้านมา


เสนอนิยามใหม่

งานงอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง