นิยามที่ดีที่สุด
งานงอก

คำพูดที่แสดงถึงความซวย มีเรื่องเดือดร้อน
ใช้คล้ายๆกับคำว่า "งานเข้า"


งานงอกแล้วกู ลืมเอาการบ้านมา