งั้นเอง


3

เป็นอยู่อย่างนั้น ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง

ฝนก็ตกอยู่งั้นเอง รถก็ติดอยู่งั้นเอง


เสนอนิยามใหม่

งั้นเอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง