งับ


2

เพี้ยนมาจากคำว่าคับ (ในภาษาไทยนี่เเหละ)

สวัสดีงับ
สวัสดีคับ


0

แสดงถึงการ กัด การเม้มปากเพื่อ กัดเบาๆอย่างอ่อนโยน

อยากจะงับตรงใบหูเธอสักทีสองที


เสนอนิยามใหม่

งับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง