งูๆปลาๆ


1

รู้แบบกากๆ รู้นิดหน่อย ไม่รู้จริง

เพี่อนเล่นเกม.........แบบงูๆปลาๆ


เสนอนิยามใหม่

งูๆปลาๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง