นิยามที่ดีที่สุด
งูๆปลาๆ

รู้แบบกากๆ รู้นิดหน่อย ไม่รู้จริง


เพี่อนเล่นเกม.........แบบงูๆปลาๆ