งืมๆๆ


-2

กำ

เบย


เสนอนิยามใหม่

งืมๆๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง