นิยามที่ดีที่สุด
งึมงัม

เป็นเสียงที่แสดงออกให้เห็นถึงความไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยเล็กน้อย หรือบางครั้งก็ใช้เพื่อแสดงออกให้บอกว่าตอนนี้คนที่ใช้คำนี้ "เซ็ง" หรือ "เบื่อ" ก็ได้


a: เพิ่งซื้อคิสปี้คิมมาล่ะเธอ อร๊อยอร่อย ชั้นว่านะของเขาน่ะเจ๋งสุดในโลกแล้ว
b: โอ้ยเธอว์ ฉันว่านะคิสปี้คิมต้องมาจากเมืองนอก ของเขาดีกว่าของไทยหลายเท่าล่ะเธอ
c: งึมงัม ๆ
a: นี่ C เธอว่าไง
c: กูแดกดังกิ้นโดนัท