เบื่อ


1

หรกรกก

กีก


เสนอนิยามใหม่

เบื่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง