บอกัส


1

บอกแล้ว

เห็นไหม ไม่เชื่อเรา บอกัส


เสนอนิยามใหม่

บอกัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง