บ่องต่ง


0

เพี้ยนมาจากคำว่าบอกตรงๆ

บ่องต่ง กุเครียดดดดดเหยดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด


เสนอนิยามใหม่

บ่องต่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง