นิยามที่ดีที่สุด
บ่องต่ง

เพี้ยนมาจากคำว่าบอกตรงๆ


บ่องต่ง กุเครียดดดดดเหยดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด