บ่องทึง


1

มาจากคำว่าบ่องตรงเเต่ครุฝรั่งออกเสียงเพี้ยน บ่องทึงในความหมายของเราคือ บ้องตื้น แปลว่า โง่งี่เง้า

ไอบ่องทึง


เสนอนิยามใหม่

บ่องทึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง