นิยามที่ดีที่สุด
บ่องทึง

มาจากคำว่าบ่องตรงเเต่ครุฝรั่งออกเสียงเพี้ยน บ่องทึงในความหมายของเราคือ บ้องตื้น แปลว่า โง่งี่เง้า


ไอบ่องทึง