นิยามที่ดีที่สุด
บีอิ้ง โอริโอ้

หรือ แบค-แท คู่จิ้น(?) ลวงโลก(?) แนะนำอย่ากินบีอิ้งกับโอริโอ้พร้อมกัน มันจะทำให้ขาดอากาศหายใจ ตัวละลายสลายเปนโมเลกุน คู่นี้เปนคู่ที่ไม่เรียล ฝ่ายหญิงชอบเสแสร้ง เรียกน้ำตา หน้าหนาศัลเปนสิบๆรอบ แม่ยกแบคแทชอบบอกว่าแทหน้าเหมือนแบค นางศัลบ่อยไง ตาสว่างได้ล่ะ บีอิ้งแดก(กิน)ไปก้ออ้วน ไม่มีประโยชน์ น้ำตาลเยอะชิบหาย แทมันไม่ได้กินบี้อิ้งแล้วขาวนางแดกกลูต้าเยอะหรอก จมูกก็เบี้ยว มันลั่นอ่ะ ท่ดดด พอกินโอริโอ้ไปด้วยแล้วจะทำให้เปนโรคเบาหวานน้ำตาลเกิน อย่ากินบ่อยมันไม่อร่อยหรอก จะอ้วก **


แบคแทโนเรียล
บีอิ้งโอริโอ้ทำให้เป็นโรคอย่าแดก