บ่องตรง


1

เเม๊ว

โครตเเม๊ว


1

ฟฤฟ

ฤฟฤ


เสนอนิยามใหม่

บ่องตรง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง