นิยามที่ดีที่สุด
บ่องตรง

ฟฤฟ


ฤฟฤ

บ่องตรง

เเม๊ว


โครตเเม๊ว