นิยามที่ดีที่สุด
บ่องโตง

เสียนเพี้ยนมาจากคำว่า บ่องตง และ บอกตรงๆ แต่เสียงยาวกว่า


บ่องโตง กูปวดคี่จุงเบอออออ