บ่ิองตง


2

บอกตรง บอกตรงๆ

บ่องตง อะรัยของมึง


1

รูปแผลงของคำว่า บอกตรงๆ

บ่องตงวันนี้แม่งโคตรเซง


เสนอนิยามใหม่

บ่ิองตง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง