นิยามที่ดีที่สุด
บ่ิองตง

บอกตรง บอกตรงๆ


บ่องตง อะรัยของมึง

บ่ิองตง

รูปแผลงของคำว่า บอกตรงๆ


บ่องตงวันนี้แม่งโคตรเซง