นิยามที่ดีที่สุด
บ่องแบ๊ว

ปัญญาอ่อน


เธอหน้าตาบ่องแบ๊ว
:เธอหน้าตาปัญญาอ่อน