บ่องแบ๊ว


3

ปัญญาอ่อน

เธอหน้าตาบ่องแบ๊ว
:เธอหน้าตาปัญญาอ่อน


เสนอนิยามใหม่

บ่องแบ๊ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง